Baba overleden

Babá was een vrolijke man die genoot als er bezoek kwam. Funai schat dat hij 80 à 85 jaar is geworden. Zijn vrouwen en de Funai-mensen waren bij hem toen hij overleed. Enkele jaren eerder stierf Ururu, de oudste Akuntsu die mogelijk zijn zuster was. Er zijn nu nog vier Akuntsu in leven. Zij zijn met de dood van Babá ook hun pajé kwijt.

De pajé is de geestelijk leider van de groep. Door hallucinerende planten te gebruiken kan hij (of zij) in contact treden met de geesten van het bos en het universum. De pajé leidt ook rituelen en genezingen; bij Babá is op filmpjes te zien hoe hij slechte geesten opzuigt en wegblaast. Goede geesten zuigt hij op en plakt hij op zijn eigen lichaam of op dat van anderen.

De Akuntsu-indianen die praktisch zijn uitgestorven, gelden als een mysterie. Hun taal is onbekend en er is in de afgelopen honderd jaar in slechts een historisch boek een verwijzing naar hun bestaan gevonden.