De wereldberoemde 'wilden'

Indianen

Hij maakt zich grote zorgen. De indianen van de foto leven in het grensgebied van Brazilië met Peru. Ze lijden onder invasies van andere, nieuwe indianengroepen. De nieuwkomers zijn opgejaagd aan de andere (Peruaanse) kant van de grens waar illegale houthandelaren en goudzoekers zeer actief zijn. De houtkappers en goudzoekers gebruiken verwesterde indianen om het terrein ‘schoon te vegen’. Meirelles: ’De druk komt niet meer uit Brazilië maar nu uit Peru.’

De sertanista heeft de hutten van minstens twee nieuwe volken in kaart gebracht, maar als hij overvliegt ziet hij nooit een levende ziel. Anders dan de Braziliaanse indianen die pijlen afschieten op het vliegtuigje, vluchten de nieuwkomers de hutten of het bos in.

Meirelles: ‘Dat wijst op een traumatische ervaring in het verleden, met houtkappers meestal.’ Meirelles, die al twintig met familieleden een bewakingspost bemant middenin dit gebied op dagen varen van de bewoonde wereld, gelooft overigens dat het contact met de onbekende
Braziliaanse stammen mogelijk nabij is. ‘Ze lopen steeds vaker in de buurt van ons basiskamp en maskeren hun sporen niet meer. Dat betekent volgens mij nog niet dat ze contact zoeken maar dat ze ons in ieder geval niet zien als vijanden. Ze hebben door dat wij een ander soort buren zijn dan goudzoekers en rubbertappers die op hen jagen.’

Het beleid van het Braziliaanse staatsindianenbureau FUNAI is alleen contact met de indianen te leggen als dat nodig is voor hun overleven. Meirelles: ‘We moeten heel goed opletten of de indianen onder druk komen te staan. Er kan een moment komen dat de druk op hun jachtgebied zo groot is dat ze niet meer weten waar ze naartoe moeten. Ze zullen dan naar ons toekomen. We moeten daar klaar voor zijn, zodat het contact zo min mogelijk trauma’s voor de indianen oplevert.’

Meirelles was degene die opdracht gaf tot het maken van de luchtfoto’s. Hij is blij dat ze de wereld over zijn gegaan. In zijn gebied leven minstens zes onbekende indianenvolken. Bestuurders, politici en ondernemers ontkennen vaak dat er in het Amazonewoud nog onbekende indianen leven. ‘Mensen moeten weten dat ze er wel degelijk zijn en dat we rekening met hen moeten houden.’

Lees ook het interview met Brazilië’s bekendste sertanista, Sydney Possuelo, hierover.